MAI LINH RETREAT

Chủ đầu tư

Tập đoàn Thuận Hải

Vị trí

Xuân Lộc, Đồng Nai

Quy mô

1 hầm + 4 tầng

Phạm vi công việc

Tổng thầu thi công

Thời gian

2023

MAI LINH RETREAT

Hình ảnh tổng quát dự án

Dự án liên quan