Ban lãnh đạo

Nhân sự cấp cao

Hình ảnh lãnh đạo BÙI NGỌC HỘP
BÙI NGỌC HỘP
Tổng Giám Đốc
Hình ảnh lãnh đạo LÊ CÔN BẰNG
LÊ CÔN BẰNG
Giám Đốc Điều Hành
Hình ảnh lãnh đạo Cao Minh Đăng
Cao Minh Đăng
Trưởng phòng Dự án
Hình ảnh lãnh đạo Lê Ngọc Hiên
Lê Ngọc Hiên
Trưởng phòng Cơ điện
Hình ảnh lãnh đạo Nguyễn Hữu Lộc
Nguyễn Hữu Lộc
Trưởng phòng Đấu thầu/CCM
Hình ảnh lãnh đạo Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Thị Thương
Trưởng phòng Thiết kế
Hình ảnh lãnh đạo Châu Nhật Tiến
Châu Nhật Tiến
Trưởng phòng Kỹ thuật