Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Vị trí

Số 41 Vsip, Đường số 8, KCN Vsip 1, Tỉnh Bình Dương

Quy mô

28.000 m²

Phạm vi công việc

Tổng thầu thi công

Thời gian

2024

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BOSTON

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BOSTON

Dự án liên quan