CAO ỐC VĂN PHÒNG

Chủ đầu tư

Bệnh viện sản hiếm muộn Sài Gòn

Vị trí

460 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM

Quy mô

2 hầm + 14 tầng

Phạm vi công việc

Tổng thầu thi công

Thời gian

2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG

Hình ảnh tổng quát dự án

Dự án liên quan