TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE – MOVEO BÌNH ĐỊNH

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Moveo Bình Định

Vị trí

Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quy mô

22.000 m2

Phạm vi công việc

Tổng thầu thi công

Thời gian

2022

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE – MOVEO BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh tổng quát dự án

Dự án liên quan