Tin tức
2023-1023

Kiến trúc – xây dựng: Cần nhiều nhân lực trung cấp

Dự báo, mỗi năm nhóm ngành kiến trúc – xây dựng và môi trường cần tuyển dụng trên 10.000 vị trí.

Cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản của thành phố, ngành Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường cũng phát triển, tuy nhiên ngành Xây dựng hiện đang tồn tại tình trạng thiếu nhân lực trình độ kỹ thuật và sơ cấp nghề.

Theo số liệu của Bộ xây dựng, cơ cấu nguồn nhân lực của ngành (tỷ lệ cơ cấu kỹ sư, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân học nghề) là 1:1, 3:3; trong khi đó, với các nước trên thế giới, tỷ lệ này là 1:4:10, vì thế tại nhiều công trình lớn đang tồn tại cảnh lao động là người chưa qua đào tạo làm thay công việc cho công nhân kỹ thuật.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường khoảng 10.800 người chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường chiếm khoảng 85,93%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 32,84%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 28,64%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 13,33%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 10,38%; nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,73%.

Trong khi đó, ngành Dịch vụ phục vụ bao gồm các nhóm ngành như: Giúp việc gia đình; Dịch vụ bảo vệ; Phục vụ nhà hàng; Dịch vụ phục vụ cá nhân (cắt tóc, làm đẹp..); Dịch vụ chăm sóc khách hàng (giao dịch trực tiếp với khách hàng, trực điện thoại…).

Đây là nhóm ngành có xu hướng phát triển trong giai đoạn 2016 -2020 đến năm 2025, do thu nhập trong ngành này đang có xu hướng tăng và là ngành giải quyết nhiều việc làm cho những lao động phổ thông và lao động bán thời gian.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Dịch vụ phục vụ khoảng 27.000 người chiếm khoảng 10% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Dịch vụ phục vụ chiếm khoảng 64,81%.

Bài viết liên quan